Blog

Pensioentoer Pieter Omtzigt

Uw pensioen?
 
Donderdag 2 maart in Den Enghel, Grote Markt 19, Bergen op Zoom was Pieter Omtzigt, nummer 4 op de CDA Tweede Kamer lijst, te gast om over pensioenen te praten.

Invloed van wijziging rekenrente en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) kwamen uitgebreid aan de orde. Een leerzame middag voor de ca 70 aanwezigen.

De presentatie van deze middag kunt u opvragen via: cda-boz@home.nl
Hieronder het interview met Pieter Omtzigt door Albert van Egeraat van Zuidwestfm.

Facebook: cda bergen op zoom
Twitter: @cdaboz

Meer lezen

Fractie en bestuur CDA Bergen op Zoom

Raadsleden

Duo raadsleden

Bestuursleden

Annette Stinenbosch-Kools,

Mobiel 06-5360 3363

stinenboschjes@msn.com

Cie: Burger + Bestuur

Jac Backx

Tel. 0164 240614

jac.backx@planet.nl

Cie: Mens +Maatschappij

Annet van Melle-Riemens,

Tel. 0164 242435

avanmelle@home.nl

voorzitter

Wim Musters,

Mobiel 06 5119 9031

wimmusters@home.nl

Cie: Stad + Ruimte

Jaap van Dam

Mobiel 06 2001 7322

jaapboz@icloud.com

Cie: Stad + Ruimte

Thijs Koppers

Mobiel 06 8196 7475

thijs.koppers@home.nl

secretaris

Hilde Martens-van Gils,

Mobiel 06 8161 3635

martensvangils@yahoo.com

Cie: Mens +Maatschappij

Hans Peter Verroen

Mobiel: 06 22901084

h.p.verroen@gmail.com

Cie: Burger + Bestuur

Koos van de Broek

Tel. 0164-785456

javdbroek@iname.com

penningmeester

Erik Verbogt

Tel.: 0164-857159

erikverbogt1985@hotmail.com

Cie: Stad + Ruimte

Stefaan Verheugt

Tel.: 06 15 64 95 07

stefaan_978@hotmail.com

Cie: Mens + Maatschappij

Eelco Stofbergen

Mobiel 06-8146 4205

eelcostofbergen@me.com

 

Reinoud Krijnen  Mobiel 06 1130 8930

reinoud.krijnen@live.nl

Fractie assistent

Leo Withagen

Mobiel 06 1335 6222

lca.withagen@ziggo.nl

Fractie ondersteuning: Bernadette Widdershoven,

Christian Huijsmans

Eugene van den Eijnden

Mobiel: 06 1147 8350

e.vandeneijnden@home.nl

Meer lezen

Internet: de wittebroodsweken zijn voorbij

Wie speelt er de baas op het internet? Hoe zit het met de kansen en bedreigingen? Hierover heeft de Verenigde Naties zich in december gebogen. Ik was één van de 15 vertegenwoordigers van Europa op de jaarlijkse conferentie, het Internet Governance Forum. Welke kant gaat het uit?

Allereerst: wie beslist er over het open houden van het World Wide Web voor iedere internetgebruiker? Deze geschiedenis ligt in de VS. Daar slaagden internetpioniers er veertig jaar geleden in boodschappen te coderen, on line te versturen en bij de ontvanger weer te presenteren. Het was het resultaat een samenspel tussen telecomdeskundigen en het Pentagon. De Amerikanen wilden vooroplopen op militair gebied en met nieuwe communicatie. Bij het beheer van dat digitale netwerk, het internet, behield sindsdien de Amerikaanse regering een doorslaggevende stem.

Als Europees Parlement hebben we ons tegen deze situatie verzet. Het is ons na lang aandringen gelukt een onafhankelijke organisatie te vormen, die niet langer naar de Amerikaanse pijpen danst. In deze club zitten nu vertegenwoordigers uit alle werelddelen. Een gemakkelijk besluit? Nee, want landen zoals China, Rusland en de Arabische staten steunden deze aanpak niet. Zij wilden per land zelf bepalen, wat er op het internet mag en wat niet; niks onafhankelijk beheer. Ik ben blij dat de meerderheid van de VN lidstaten het Europese voorstel heeft gevolgd. Zo is een stevige basis gelegd voor het behoud een wereldwijd en open internet, waar ter wereld u ook bent.

Tegelijkertijd werd ook duidelijk, dat de wittebroodsweken van het internet voorbij zijn. Bij mijn eerste bezoek aan het Internet Governance Forum in 2006 overheerste het optimisme: het internet en de on line verbindingen zouden veel kunnen bijdragen aan ons dagelijks leven. Denk aan het onderwijs, de gezondheidszorg en het bankwezen. Inmiddels is sprake van een onomkeerbare ontwikkeling. We versturen steeds meer informatie via glasvezel, satelliet, het 4G netwerk en over enkele jaren 5G. We komen langzaam in een wereld van het `Internet of Things`, waarin naast mensen ook machines boodschappen met elkaar uitwisselen.

Maar ook de zorgen nemen toe. Voorop staat onze privacy. Vertrekpunt blijft dat persoonlijke gegevens privé dienen te blijven. Er kan slechts in twee situaties van worden afgeweken. Dan moet er een wettelijke basis voor bestaan, of u moet er zelf toestemming voor hebben gegeven. Probleem is dat wij met onze klantenkaarten de bedrijven al toestemming geven onze gegevens voor diverse doeleinden te gebruiken. Bedrijven weten veel over ons koopgedrag, belangstelling en wensen. Daarom werk ik, ook in het Europees Parlement, aan consumentenrecht dat uw positie verheldert en versterkt.

Een tweede zorgpunt is de veiligheid. Criminelen slagen er regelmatig in computers en smartphones te hacken. Hierdoor komen je gegevens onbedoeld op straat te liggen en is je banksaldo ook niet meer veilig. De beveiliging van het internet vormt een snel groeiende business. Het bankwezen en andere bedrijven zijn fors in de weer meer beveiliging in te bouwen, waardoor het kraken moeilijker wordt. Maar ook overheden bereiden zich voor op het weerstaan van grootschalige aanvallen en het bestrijden van de zogenoemde cybercrime.

Een derde zorgpunt is de bescherming van jeugdigen. Door het instellen van beperkingen kunnen ouders hierin optreden. Maar het blijft nog steeds mogelijk, dat hun kinderen chatten met personen

die zich onder valse voorwendsels aandienen. Hierop worden de internetaanbieders aangesproken. Dit geldt ook voor het via het internet uitdragen van wettelijk verboden boodschappen of haatdragende teksten. We zien nu dat bijvoorbeeld Facebook al strakkere regels hanteert.

Dit jaar ging het bij het Internet Governance Forum ook over het gebruik van het internet voor politieke doeleinden. Vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn er ongefundeerde berichten verspreid, die zonder controle verder zijn verspreid via talloze sociale media. Het internet is een factor van belang geworden bij het winnen van politiek campagnes of het schaden ervan.

Heeft dit ook iets te maken met ons in Brabant? Jazeker. Eindhoven werd bij de VN gepresenteerd als Slimme Stad, als voorloper. Bovendien zet Brabant zich op de kaart met een nieuwe opleiding in Den Bosch voor het bestuderen van internet vraagstukken, zoals het gebruik van Big Data. Er is veel belangstelling voor. Over dit thema heb ik zelf samen met CDA Statenlid Stijn Steenbakkers afgelopen voorjaar in Waalwijk een bijeenkomst belegd en er komt zeer waarschijnlijk een Brabants Datascience Platform. Wilt u ook meepraten over deze ontwikkelingen? Ga dan naar mijn website www.lambertvannistelrooij.nl.

Ik dank u wel.
Lambert van Nistelrooij Europarlementariër CDA

Meer lezen

Slimme meter

Slimme meter, slimmer graag!

Zo’n twee jaar geleden heb ik in deze radiocolumn vragen gesteld bij de slimme energiemeter, die we in huis krijgen. Voor mensen zoals ik, met zonnepanelen op het dak, pakt de slimme meter negatief uit. Wat we op een zonnige dag niet gebruiken, lever ik terug op het stroomnet. Onze oude meter loopt dan terug. Als de zon minder schijnt nemen we die stroom weer af. We zijn over het jaar genomen bijna energieneutraal. Dit betekent dat mijn jaarafrekening minimaal is. Prima toch!

Met een slimme meter weet de energieleverancier elk moment precies wat ik gebruik of teruglever. Ik krijg voor mijn overschot dat ik lever aan het elektriciteitsnet, minder vergoed dan wat ik kwijt ben als ik dezelfde hoeveelheid stroom afneem van dat zelfde net. Bij een oude meter weet de energieleverancier alleen het saldo aan het eind van het jaar en niet hoeveel ik elke dag teruglever of afneem. Het nadeel van de slimme meter komt bij mij thuis op enkele honderden euro’s per jaar uit. Ik heb daarom afgezien van het aanbod dat ook ik deze zomer kreeg voor zo’n slimme meter in de meterkast. Geen probleem, want tot 2018 staat het de energiegebruiker vrij een eigen keuze te maken.

Maar nu heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een tussenbalans opgemaakt. Hoe verloopt de uitrol van de slimme meter in Nederland?

  1. De verwachtingen komen niet uit. De overheid verwachtte 3,5% energiebesparing door de grotere kennis van de consument over het eigen gebruik. De energiebesparing is nu nog geen 1%. De totale kosten bedragen 3,3 miljard euro. De balans is dus negatief.
  2. De slimme meter geeft je gebruik meteen door aan je energiemaatschappij. De meteropnemer hoeft niet meer langs te komen en je hoeft zelf ook niets meer door te geven. Mooi, maar het echte effect komt pas als je er een kastje, de verbruiksmanager, bij koopt. Deze aanschaf komt voor rekening van de verbruiker zelf; mede daarom heeft slechts 14% van de mensen met een slimme meter nu zo’n kastje in huis.
  3. Veel van deze verbruiksmanagers laten niet je gebruik per aangesloten apparaat zien. Je weet dus niet welk van de apparaten in huis de grote energievreters zijn en op welk tijdstip van de dag. Terwijl de technologie om slim te sturen al volop op de markt is. Sturen op je energieverbruik is de consument dan ook moeilijk. Hier heeft de introductie van de slimme meter in ons land een steek laten vallen.

Kan het ook anders? Ja! In het Verenigd Koninkrijk is besloten de energiemanager, het home-display, er meteen bij te leveren. In Nederland moet de consument dit zelf betalen. En dat komt er veelal niet van. Engeland ziet deze kosten als een renderende investering, die burgers aanzet tot bewust energiegebruik. Daar gaan de kosten voor de baat uit. In Nederland is deze balans nog niet gevonden. Nederland staat achteraan in de rij als het om energiebesparing en duurzame energie gaat. Een nieuw debat waard, ook in Den Haag. Daarbij komt dat de slimme meter pas echt slim wordt, als je vanuit je woning of bedrijf opdrachten kunt versturen. Zo moet het mogelijk zijn vanuit je eigen woning te beslissen of je kolen- of windstroom wilt inkopen. Waarom worden we niet geïnformeerd over de prijsverschillen tussen de diverse opwekkingsvormen? Kortom: de slimme meter, moet slimmer kunnen. Hoe lang duurt het, voordat de klant echt koning wordt? Ik zal in

Brussel vragen de verschillende uitvoeringen in de EU lidstaten te vergelijken. Voor 2018, als de meter verplicht wordt, kan er veel verbeteren. Er is winst te behalen.

Wilt u er met mij over in gesprek? Ga dan naar mijn website www.lambertvannistelrooij.nl . Ik dank u wel.
Lambert van Nistelrooij
Europarlementariër CDA

Meer lezen

Persbericht CDA monumentale bomenlijst

 

 

profielfotoMonumentale bomenlijst

In 2004 is het kapvergunningstelsel in de gemeente Bergen op Zoom afgeschaft. Op initiatief van raadslid Louis van de Kallen is in september 2005 gezorgd voor invoering van een kapvergunningstelsel voor monumentale boomopstanden. Op deze lijst stonden een vijftal bomen, te weten de dikke boom (Gewone plataan) aan het Gouvernementsplein, de Gewone plataan naast het NU-monument op het Thaliaplein, twee Hollandse lindes aan de Balsedreef/Klaverveldenweg in Bergen op Zoom en één Treures bij de Martinuskerk te Halsteren.

Het was de bedoeling dat deze bomenlijst snel zou groeien en alle waardevolle bomen in de gemeente hierop zouden komen te staan, dit is helaas niet gelukt. Tot op heden is de teller op 26 bomen blijven steken. Andere gemeentes zijn succesvoller, de gemeente Terneuzen telt er bijvoorbeeld 1.100 monumentale bomen, de gemeente Den haag circa 1.300 net als de gemeente Oss. Dan valt de lijst van onze gemeente, met de groenste stad van Europa, nogal tegen.

Het CDA heeft daarom actie ondernomen. Samen met belanghebbenden, burgers die uitkijken op waardevolle bomen en houtopstanden heeft raadslid Erik Verbogt (gecertificeerd boomveiligheidscontroleur) bomen in heel de gemeente bekeken die voldoen aan de door de gemeente Bergen op Zoom opgestelde criteria. Met een beoordelingsformulier kan aan een boom of houtopstand punten worden toegekend. Bij een score van 100 punten of meer wordt de boom of houtopstand monumentaal verklaard. Beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de boom, omtrek van de stam, de cultuurhistorische waarde en de uniekheid van de boom voor het stads- en dorpschoon. Verder heeft de bomenstichting op haar site een landelijk register van monumentale bomen. Vreemd is dat hier bomen op staan die in het landelijke register zijn opgenomen, maar niet in het gemeentelijke.

Het CDA hecht grote waarde aan de bescherming van monumentale bomen. Een veel gehoorde opmerking van mensen is: “maar deze bomen worden toch niet zomaar gekapt”. Echter in het verleden is dit meermalen gebeurd. Gezonde bomen van ouder dan honderd jaar hebben toch moeten wijken voor herinrichting.  In de groenste stad van Europa verdienen bomen meer aandacht. Onze stad is trots op meer dan 800 monumentale gebouwen, maar we hebben als gemeente ook veel monumentaalwaardige bomen staan waar we ontzettend trots op mogen zijn.

Tot nu toe hebben we 423 bomen weten aan te dragen voor de monumentale bomenlijst. Om u een idee te geven welke bomen nu aangemeld zijn geven we hieronder een kort overzichtje van enkele bijzondere bomen die aangedragen zijn.

  • De twee gedenk Lindes en twee bruine beuken aan het Mastboomplein te Halsteren;
  • De Bruine beuk bij straat de Rode Beuk;
  • De Gewone platanen aan de Zuidzijde Zoom;
  • De leilindes rondom de Korenmarkt en het Bleekveld;
  • De Hollandse lindes aan de Burgemeester Stulemeijerlaan;

Wilt u alle aangedragen bomen zien, kijk dan op de site van het CDA Bergen op Zoom. Hier is de gehele lijst weergegeven van bomen die zijn aangedragen. Houdt deze site ook in de gaten voor toekomstige bomen er worden namelijk nog meer bomen in de komende weken aangedragen. Heeft u zelf een waardevolle boom in uw straat staan, of in uw tuin, dan kunt u gerust contact opnemen met Erik Verbogt, zijn contactgegevens staan op de site. Samen met u maken we de monumentale bomenlijst compleet!

Meer lezen

Monumentale bomenlijst

Aangedragen monumentale bomen
aantal Nederlandse naam Latijnse naam straat plaats
2 Groene beuken Fagus sylvatica Heldenstraat Lepelstraat
1 Bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea Biezenbaan Halsteren
63 Groene beuken Fagus sylvatica Beeklaan Halsteren
47 Zomereiken Quercus robur Beeklaan Halsteren
2 Zomerlindes Tilia platyphyllos Burg. Mastboomplein Halsteren
1 Bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea Burg. Mastboomplein Halsteren
1 Donkerbruine beuk Fagus sylvatica ‘Riversii’ Burg. Mastboomplein Halsteren
3 Zomereiken Quercus robur Haagbeuk Halsteren
10 Zomereiken Quercus robur Hazelaar Halsteren
1 Groene beuk Fagus sylvatica Hazelaar Halsteren
31 Zomereiken Quercus robur t Saske Halsteren
2 Groene beuken Fagus sylvatica t Saske Halsteren
5 Moerascypres Taxodium distichum Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
7 Zomerlindes Tilia platyphyllos Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Japanse notenboom Ginkgo biloba Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
3 Piramide-eik Quercus robur ‘Fastigiata’ Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
15 Zomereiken Quercus robur Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Rode treurbeuk Fagus sylvatica ‘ Purpurea pendula’ Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
3 Bruine beuken Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
5 Zilveresdoorns Acer saccharinum Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
2 Groene beuk Fagus sylvatica Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Japanse vleugelnoot Pterocarya rhoifolia Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
2 Gewone Acacia Robinia pseudoacacia Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Amerikaanse tulpenboom) Liriodendron tulipifera Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
3 Gewone plataan Platanus hispanica Bevrijdingsplantsoen Bergen op Zoom
41 Hollandse linde (leivorm) Tilia europaea Bleekveld/Korenmarkt Bergen op Zoom
32 Hollandse linde Tilia europaea Bolwerk Bergen op Zoom
6 Gewone plataan Platanus hispanica Bolwerk Bergen op Zoom
1 Amerikaanse tulpenboom) Liriodendron tulipifera Bolwerk Bergen op Zoom
2 Zomereiken Quercus robur Bolwerk Bergen op Zoom
1 Bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ Bolwerk Bergen op Zoom
1 Noorse esdoorn Acer platanoides Bolwerk Bergen op Zoom
26 Hollandse linde Tilia europaea Burg. Stulemeijerlaan Bergen op Zoom
1 Gewone plataan Platanus hispanica Buitenvest Bergen op Zoom
3 Groene beuken Fagus sylvatica Canadalaan Bergen op Zoom
2 Groene beuk Fagus sylvatica Juvenaatplein Bergen op Zoom
2 Gewone plataan Platanus hispanica Juvenaatplein Bergen op Zoom
4 Hollandse linde Tilia europaea Juvenaatplein Bergen op Zoom
1 Tamme kastanje Castanea sativa Kazerneplein Bergen op Zoom
2 Zomereiken Quercus robur van Overstratenlaan Bergen op Zoom
85 Gewone plataan Platanus hispanica Zuidzijde Zoom Bergen op Zoom
423 totaal
Nog te onderzoeken bomen/locaties
x allerlei allerlei Landgoed Vrederust Halsteren
x allerlei allerlei Landgoed Lievensberg Bergen op Zoom

 

Meer lezen