Blog

Bladkorf terug

De bladkorf terug in de gemeente Bergen op Zoom!

Samen bladruimen in de wijk en de veiligheid vergroten!

Wie ruimt alle herfstblaadjes op? In de gemeente Bergen op Zoom kunnen bewoners hier zelf actief aan deel nemen. Het CDA in Bergen op Zoom biedt u, in samenwerking met de gemeente, de mogelijkheid aan om een bladkorf in uw omgeving te plaatsen. De bladkorf hoort in de wijk. Samen met de wijkbewoners willen wij een participatieproject opzetten!

Eigen regie

De bladkorf is enkele jaren geleden wegens bezuinigingen uit het straatbeeld verdwenen en dat vindt het CDA jammer. Wij vinden het van belang dat er in de wijk samen blad wordt geruimd en daarmee ook de veiligheid wordt vergroot. Het CDA ziet in dit participatieproject een unieke kans om samen in de wijk aan de slag te gaan. Er dient wel bij plaatsing een bewoner verantwoordelijk zijn voor de actie om de korf te laten legen door de gemeente.

 

Bladkorf aanvragen

Wilt u ook zo’n bladkorf in uw straat dat kan. Gewoon een mailtje of telefoontje naar het CDA Bergen op Zoom en we gaan ervoor zorgen. Wees er snel bij want er is een beperkte voorraad. Zo werken we samen aan een schone en veilige omgeving.

cda-bladkorf

 

Aanvraag kan via een persoonlijk berichtje op de Facebook pagina CDABOZ of mail naar cda-boz@home.nl

Voor meer informatie kunt u Erik Verbogt (06 2355 0336) of Annette Stinenbosch (06 5360 3363) benaderen.

Meer lezen

Fractie en bestuur CDA Bergen op Zoom

Raadsleden

Duo raadsleden

Bestuursleden

Annette Stinenbosch-Kools,

Mobiel 06-5360 3363

stinenboschjes@msn.com

Cie: Burger + Bestuur

Jac Backx

Tel. 0164 240614

jac.backx@planet.nl

Cie: Mens +Maatschappij

Annet van Melle-Riemens,

Tel. 0164 242435

avanmelle@home.nl

voorzitter

Wim Musters,

Mobiel 06 5119 9031

wimmusters@home.nl

Cie: Stad + Ruimte

Jaap van Dam

Mobiel 06 2001 7322

jaapboz@icloud.com

Cie: Stad + Ruimte

Thijs Koppers

Mobiel 06 8196 7475

thijs.koppers@home.nl

secretaris

Hilde Martens-van Gils,

Mobiel 06 8161 3635

martensvangils@yahoo.com

Cie: Mens +Maatschappij

Hans Peter Verroen

Mobiel: 06 22901084

h.p.verroen@gmail.com

Cie: Burger + Bestuur

Koos van de Broek

Tel. 0164-785456

javdbroek@iname.com

penningmeester

Erik Verbogt

Tel.: 0164-857159

erikverbogt1985@hotmail.com

Cie: Stad + Ruimte

Albert van Egeraat

Tel.: 0164-856922

vanegeraat@icloud.com

 

Eelco Stofbergen

Mobiel 06-8146 4205

eelcostofbergen@me.com

 

Reinoud Krijnen  Mobiel 06 1130 8930

reinoud.krijnen@live.nl

Fractie assistent

Leo Withagen

Mobiel 06 1335 6222

lca.withagen@ziggo.nl

Fractie ondersteuning: Bernadette Widdershoven,

Christiaan Huijsmans

Eugene van den Eijnden

Mobiel: 06 1147 8350

e.vandeneijnden@home.nl

Meer lezen

Persbericht CDA monumentale bomenlijst

 

 

profielfotoMonumentale bomenlijst

In 2004 is het kapvergunningstelsel in de gemeente Bergen op Zoom afgeschaft. Op initiatief van raadslid Louis van de Kallen is in september 2005 gezorgd voor invoering van een kapvergunningstelsel voor monumentale boomopstanden. Op deze lijst stonden een vijftal bomen, te weten de dikke boom (Gewone plataan) aan het Gouvernementsplein, de Gewone plataan naast het NU-monument op het Thaliaplein, twee Hollandse lindes aan de Balsedreef/Klaverveldenweg in Bergen op Zoom en één Treures bij de Martinuskerk te Halsteren.

Het was de bedoeling dat deze bomenlijst snel zou groeien en alle waardevolle bomen in de gemeente hierop zouden komen te staan, dit is helaas niet gelukt. Tot op heden is de teller op 26 bomen blijven steken. Andere gemeentes zijn succesvoller, de gemeente Terneuzen telt er bijvoorbeeld 1.100 monumentale bomen, de gemeente Den haag circa 1.300 net als de gemeente Oss. Dan valt de lijst van onze gemeente, met de groenste stad van Europa, nogal tegen.

Het CDA heeft daarom actie ondernomen. Samen met belanghebbenden, burgers die uitkijken op waardevolle bomen en houtopstanden heeft raadslid Erik Verbogt (gecertificeerd boomveiligheidscontroleur) bomen in heel de gemeente bekeken die voldoen aan de door de gemeente Bergen op Zoom opgestelde criteria. Met een beoordelingsformulier kan aan een boom of houtopstand punten worden toegekend. Bij een score van 100 punten of meer wordt de boom of houtopstand monumentaal verklaard. Beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de boom, omtrek van de stam, de cultuurhistorische waarde en de uniekheid van de boom voor het stads- en dorpschoon. Verder heeft de bomenstichting op haar site een landelijk register van monumentale bomen. Vreemd is dat hier bomen op staan die in het landelijke register zijn opgenomen, maar niet in het gemeentelijke.

Het CDA hecht grote waarde aan de bescherming van monumentale bomen. Een veel gehoorde opmerking van mensen is: “maar deze bomen worden toch niet zomaar gekapt”. Echter in het verleden is dit meermalen gebeurd. Gezonde bomen van ouder dan honderd jaar hebben toch moeten wijken voor herinrichting.  In de groenste stad van Europa verdienen bomen meer aandacht. Onze stad is trots op meer dan 800 monumentale gebouwen, maar we hebben als gemeente ook veel monumentaalwaardige bomen staan waar we ontzettend trots op mogen zijn.

Tot nu toe hebben we 423 bomen weten aan te dragen voor de monumentale bomenlijst. Om u een idee te geven welke bomen nu aangemeld zijn geven we hieronder een kort overzichtje van enkele bijzondere bomen die aangedragen zijn.

  • De twee gedenk Lindes en twee bruine beuken aan het Mastboomplein te Halsteren;
  • De Bruine beuk bij straat de Rode Beuk;
  • De Gewone platanen aan de Zuidzijde Zoom;
  • De leilindes rondom de Korenmarkt en het Bleekveld;
  • De Hollandse lindes aan de Burgemeester Stulemeijerlaan;

Wilt u alle aangedragen bomen zien, kijk dan op de site van het CDA Bergen op Zoom. Hier is de gehele lijst weergegeven van bomen die zijn aangedragen. Houdt deze site ook in de gaten voor toekomstige bomen er worden namelijk nog meer bomen in de komende weken aangedragen. Heeft u zelf een waardevolle boom in uw straat staan, of in uw tuin, dan kunt u gerust contact opnemen met Erik Verbogt, zijn contactgegevens staan op de site. Samen met u maken we de monumentale bomenlijst compleet!

Meer lezen

Monumentale bomenlijst

Aangedragen monumentale bomen
aantal Nederlandse naam Latijnse naam straat plaats
2 Groene beuken Fagus sylvatica Heldenstraat Lepelstraat
1 Bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea Biezenbaan Halsteren
63 Groene beuken Fagus sylvatica Beeklaan Halsteren
47 Zomereiken Quercus robur Beeklaan Halsteren
2 Zomerlindes Tilia platyphyllos Burg. Mastboomplein Halsteren
1 Bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea Burg. Mastboomplein Halsteren
1 Donkerbruine beuk Fagus sylvatica ‘Riversii’ Burg. Mastboomplein Halsteren
3 Zomereiken Quercus robur Haagbeuk Halsteren
10 Zomereiken Quercus robur Hazelaar Halsteren
1 Groene beuk Fagus sylvatica Hazelaar Halsteren
31 Zomereiken Quercus robur t Saske Halsteren
2 Groene beuken Fagus sylvatica t Saske Halsteren
5 Moerascypres Taxodium distichum Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
7 Zomerlindes Tilia platyphyllos Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Japanse notenboom Ginkgo biloba Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
3 Piramide-eik Quercus robur ‘Fastigiata’ Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
15 Zomereiken Quercus robur Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Rode treurbeuk Fagus sylvatica ‘ Purpurea pendula’ Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
3 Bruine beuken Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
5 Zilveresdoorns Acer saccharinum Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
2 Groene beuk Fagus sylvatica Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Japanse vleugelnoot Pterocarya rhoifolia Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
2 Gewone Acacia Robinia pseudoacacia Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
1 Amerikaanse tulpenboom) Liriodendron tulipifera Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom
3 Gewone plataan Platanus hispanica Bevrijdingsplantsoen Bergen op Zoom
41 Hollandse linde (leivorm) Tilia europaea Bleekveld/Korenmarkt Bergen op Zoom
32 Hollandse linde Tilia europaea Bolwerk Bergen op Zoom
6 Gewone plataan Platanus hispanica Bolwerk Bergen op Zoom
1 Amerikaanse tulpenboom) Liriodendron tulipifera Bolwerk Bergen op Zoom
2 Zomereiken Quercus robur Bolwerk Bergen op Zoom
1 Bruine beuk Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ Bolwerk Bergen op Zoom
1 Noorse esdoorn Acer platanoides Bolwerk Bergen op Zoom
26 Hollandse linde Tilia europaea Burg. Stulemeijerlaan Bergen op Zoom
1 Gewone plataan Platanus hispanica Buitenvest Bergen op Zoom
3 Groene beuken Fagus sylvatica Canadalaan Bergen op Zoom
2 Groene beuk Fagus sylvatica Juvenaatplein Bergen op Zoom
2 Gewone plataan Platanus hispanica Juvenaatplein Bergen op Zoom
4 Hollandse linde Tilia europaea Juvenaatplein Bergen op Zoom
1 Tamme kastanje Castanea sativa Kazerneplein Bergen op Zoom
2 Zomereiken Quercus robur van Overstratenlaan Bergen op Zoom
85 Gewone plataan Platanus hispanica Zuidzijde Zoom Bergen op Zoom
423 totaal
Nog te onderzoeken bomen/locaties
x allerlei allerlei Landgoed Vrederust Halsteren
x allerlei allerlei Landgoed Lievensberg Bergen op Zoom

 

Meer lezen

Radio column Lambert van Nistelrooij – Brexit

10007495_689929351045600_5441170623600806839_n

Laat de EU sterren fonkelen

Veel Nederlanders vinden het jammer dat een kleine meerderheid van de Britten heeft gekozen voor een vertrek uit de EU. Zo ook de Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. “Maar aan de andere kant kan ook de EU het gebrek aan vertrouwen bij veel burgers in z’n zak steken. Europa heeft in zijn doorgroei onvoldoende binding opgebouwd met haar burgers. Ik pleit daarom in Brussel voor versterking van de democratie door de regio’s en steden op de voorgrond te zetten. In Brabant ga ik mensen uitnodigen die al met steun van Europa verder komen, om hen te helpen voor zichzelf te spreken.” Afgelopen jaren organiseerde hij diverse werkbezoeken om succesvolle Brabantse projecten onder de aandacht te brengen, onder andere bij zijn collega’s in Brussel.

Afgelopen weken ondervond het Verenigd Koninkrijk de gevolgen van de Brexit. Diverse graadmeters van de economie, zoals de koers van het pond, vertoonden een sterke daling. De Britten leverden duidelijk in. Met eventueel een nieuw referendum in Schotland zijn er ook intern belangrijke gevolgen. Volgens de heer Van Nistelrooij heeft premier Cameron zowel zichzelf als zijn land buiten spel gezet. Maar ook de EU is naar zijn mening losgeraakt van haar burgers. “Europa is doorgegaan met nieuwe uitbreidingen en regelgeving op allerlei details, waarbij men er vanuit ging dat ook de burger er het nut van inziet. Dan gaat het mis. Brussel wordt zo een emmer zonder bodem, waarmee het bij zwaar weer moeilijk hozen is.”

Het Europees Parlement gaat de komende tijd mee orde op zaken stellen. Europa wil blijven meetellen in de wereld en intern vasthouden aan een basis die voor alle landen geldt. Zoals het effectief controleren van de buitengrenzen, eerlijke regels op de binnenmarkt en gerichte ondersteuning van de werkgelegenheid. Landen die daar bovenop nog meer samen willen doen, krijgen daarvoor de ruimte. Lambert van Nistelrooij wil daarnaast laten zien, wat Europa brengt in het leven van alledag. In Brabant dat bij uitstek profiteert van Europa, gaat hij het gesprek aan over de meerwaarde van de Europese samenwerking. “Mijn stelling is: laat de Europese sterren fonkelen. Hier en elders in de EU. Niet zozeer de gele sterren op de Europese vlag, maar vooral de mensen die met Europa verder komen.”

Meer lezen

Radio column Lambert van Nistelrooij- EU

Elk dorp een Silicon Valley

Om Brabant internationaal op de kaart te zetten en bedrijven en studenten naar onze regio te lokken worden in steeds meer steden campussen ingericht. Silicon Valley in Californië is voor hen het meest bekende voorbeeld. Een campus is een bedrijvenpark, waar onderwijs, kennisinstituten en bedrijfsleven nauw samenwerken. Met de overheden investeren ze in het omzetten van goede ideeën in nieuwe producten en diensten. Een goede ontwikkeling volgens de Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Om echt succesvol te kunnen zijn, zullen ze elk voor zich hun kennis wel moeten bundelen met soortgelijke valley’s elders in Europa.

De Volkskrant besteedde onlangs twee pagina’s aan de vorming van campussen in Nederland. In totaal kwam men op zo’n 30 van dergelijke innovatieclusters. Onze provincie kent al acht campussen: 4 in de regio Eindhoven (High Tech Campus, het Brainport Industrie Park, het Kennispark van de TU en Philips Healthcare), 1 in Helmond (Automotive Campus), 1 in Den Bosch (AgroFood Campus), 1 in Oss (Pivot Park) en 1 in Bergen op Zoom (de Green Chemistry Campus). Het artikel werd afgesloten met de waarschuwing om kennis en innovatie niet te versnipperen, maar juist nog beter te bundelen. Niet elk dorp of stad een campus dus. De heer Van Nistelrooij onderschrijft dit standpunt.

Tegelijkertijd constateert hij echter dat er in Europa en in Brussel veel belangstelling bestaat voor de Nederlandse aanpak. Hij besloot daarom over zijn ervaringen een boek te schrijven: De weg naar de Vallei. In zijn boek geeft hij aan hoe Nederland er in Europa voor staat: we horen bij de top vijf in de wereld. Het grote aantal campussen is hier volgens hem zeker debet aan. Maar ook de open opstelling van Nederland in Europa draagt daaraan bij. Lang niet alle landen kunnen in deze kennisrace meekomen. Landen als Roemenië, Bulgarije en Griekenland zien hun jongeren wegtrekken naar de kerngebieden in West-Europa, terwijl de welvaartsgroei in het eigen land achterblijft. Maar ook zij zien de ontwikkeling van valley’s als de aanpak voor hun problemen.

Samen met zijn collega’s in Brussel heeft Lambert van Nistelrooij een aanzet gegeven voor een Europese aanpak, die bekend staat als Slimme Specialisatie. Koplopers onder de valley’s nemen clusters op sleeptouw, die elders in Europa in één zelfde specialisatie investeren. “Zo werken we aan solidariteit anno 2016. Minder EU-fondsen voor beton en asfalt, meer voor kennisdeling. In heel Europa samenwerken aan groei en banen. Daarvoor zet ik mij in.”

Zijn boek ‘De weg naar de Vallei. Start up en scale up in de EU’ is gratis te downloaden op zijn website www.lambertvannistelrooij.nl.10007495_689929351045600_5441170623600806839_n

Meer lezen

CDA stemming beleidskader Raadsvergadering 23 juni 2016

Annette

Hondenbelasting

Het kunnen bezitten van een hond vindt het CDA mede gezien het eenzaamheidsvraagstuk erg belangrijk. Derhalve zijn wij ook van mening dat de hondenbelasting dient te worden afgeschaft. Gisterenavond hebben we tegen de motie omtrent de afschaffing van de hondenbelasting moeten stemmen omdat er geen financiële dekking werd gegeven: Het niet innen van de hondenbelasting geeft een extra gat in de begroting. Naast de € 430.000 van niet geinde gelden, zijn er ook nog de € 140.000 aan kosten voor de handhaving, opruimen van de hondenpoep en aanleggen van uitlaatveldjes. Helaas werd in de motie niet aangegeven waar deze gelden voor een totaal € 570.000 vandaan komen. Wij kunnen het niet uit de algemene reserve gaan halen. Wij dachten dat in het coalitie-akkoord was opgenomen dat voor nieuw beleid, oud beleid moet worden ingeleverd? Wat gaan we niet doen om dit te kunnen financieren. Het CDA wil wel graag meedenken!

Hondenbelasting

De Korenaere

Het CDA vindt het belangrijk om ook de Korenaere open te houden. Daarom hebben wij gisterenavond in de raad gevraagd om voor 1 januari 2017 de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van een onderzoek waarin het gebruik van ontmoetingscentra opnieuw wordt bekeken. Opnieuw bekijken in het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook ontwikkelingen zoals de transitie van de zorg hierom vraagt. En in dit onderzoek ook moet de aanbesteding van WijZijn Traversegroep en de initiatiefgroep “de ontmoeting” worden meegenomen. Wij vragen te kijken naar de mogelijkheden om de Korenaere open te houden. En mede de positie en kennis van het personeel van SVW bij dit onderzoek te betrekken.

Het CDA is van mening dat ontmoetingscentra zoals de Korenaere, het Fort, Antonius Abt (Hoofdkwartier), de Moerkens, de Ooitas, de Kastanje en de Wittenhorst alle een belangrijke functie in de wijk en voor de inwoners vervullen. Dus kijken naar mogelijkheden om zaken te verbinden, de transitie in de zorg erbij te betrekken. Ontmoetingscentra sluiten is niet hetgeen waar het CDA voor staat toen niet en nu niet, zeker gezien het eenzaamheids-vraagstuk is dit voor ons te belangrijk!

Wethouder Kammeijer komt nu in juli terug naar de raad met de uitslag van de quick scan. Voor 1 augustus moet er duidelijkheid zijn. Als dit niet lukt blijft de Korenaere iig nog een half jaar langer open.

Geboortebos

Het CDA heeft gisteren een motie ingediend “Geboortebos”
. Wat is er mooier dan dat we in onze gemeente een geboortebos op richten, waarbij er een boom geplant wordt voor een kind dat geboren wordt! Bomen leveren een positieve bijdrage aan het woongenot. Het CDA is van mening dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde, groene wereld. Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op “groen” in onze gemeente.

Het is bijzonder om een mooi moment als een nieuw leven van een mens te verbinden aan het planten van een boom!

Deze motie is aangenomen!

Geboortebos

GebouwT

Gisteren heeft het CDA tegen het verstrekken van 5 jaar 150.000 extra voor gebouw T gestemd en derhalve ook tegen het beleidskader. De insteek van het CDA was eerst wijzigingen aanbrengen in de bedrijfsvoering en geld geoormerkt te houden.

Nu is het proces omgekeerd: we geven geld, de wethouder laat zien hoe het besteed wordt en als het niet goed zou zijn, zouden we alsnog als raad kunnen ingrijpen? Wie hou je dan voor de gek?! Hierdoor konden we het amendement en dus ook het beleidskader niet steunen.

Dat gebouw T een waardevolle aanvulling is in onze stad, staat voor het CDA buiten de discussie.

Gebouw T

 

 

Nagekomen bericht:

Alle 18-jarige en aankomende 18-jarige van de gemeente Bergen op Zoom hebben afgelopen week bijgaande folder mogen ontvangen van de gemeente Bergen op Zoom. Een folder in een envelop aan de persoon verstuurd. Met een voorwoord van wethouder van der Velden en waarbij Stadlander, Zuid West Wonen, CSwonen en AA Hopmans wonen op de achterkant vermeld de sponsoren lijken te zijn. 

Vraag is:
* Wat beoogd u met het versturen van deze flyer (doel)?
* Welke resultaten denkt u te bereiken?
* Wat heeft het gekost?
* Wordt deze folder alleen in de gemeente Bergen op Zoom verstuurd of ook binnen andere gemeenten? Deze vraag gezien de deelnemers aan de achterkant van de folder?
* Zijn er genoeg, met feiten te onderbouwen, woningen in dit segment beschikbaar voor 18-jarige of kan het straks een luchtbel blijken te zijn? Kijkend naar de hoeveelheid krakers onder de jongeren zijn wij bang voor het laatste.

Het CDA is verrast met deze folder en zijn ook niet gelukkig met deze actieve benadering door de gemeente om 18 jarige te wijzen op de mogelijkheid om op zichzelf te gaan wonen. Wij vinden dat dit een keuze binnen het gezin zou moeten zijn en wij begrijpen de actieve rol van de gemeente in deze niet.

 

Meer lezen